Dừng đón khách tại các khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh

Thông tin du lịch mới nhất mới được ban hàng về dừng đón khách tại các khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh vừa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kể từ 17 giờ ngày 13/3/2020, dừng đón khách tham quan du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh này.

Dừng Đón khách tại các khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh
Dừng Đón khách tại các khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh

Các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng) dừng đón khách lưu trú người nước ngoài và khách đến từ vùng có dịch.

Yêu cầu chủ cơ sở lưu trú nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách nghỉ (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khoẻ hiện tại, nơi đi, dự kiến nơi đến tiếp theo) và yêu cầu khách lưu trú khai báo đầy đủ các nội dung của tờ khai y tế theo mẫu quy định.

Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đo thân nhiệt của khách nghỉ trước khi cho vào lưu trú; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ cần phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Hàng ngày, báo cáo thông tin về khách nghỉ (số lượng, thông tin cá nhân và tình trạng sức khoẻ) của khách hiện đang lưu trú tại cơ sở với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, phường.

Yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn chi tiết công tác phòng, chống dịch và cung cấp mẫu tờ khai y tế cho các cơ sở lưu trú; các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại công điện.