Tour Vịnh Lan Hạ 1 Ngày

  • Tour Vịnh Lan Hạ 1 Ngày  : 550.000 VNĐ
  • Khởi hành: Hàng Ngày
  • Thời gian: 6 tiếng
  • Phương tiện : Tàu gỗ, tàu sắt
  • Lịch trình : Bến Bèo – Làng Chài Cổ Cái Bèo – Vịnh Lan Hạ – Đảo Khỉ – Ba Trái Đào – Chèo Kayak Hang sáng tối – Vạn Bôi
  • Điện Thoại : 0972.979.232

Đặt Tour

Danh mục: