Khách Sạn Dragon Sea Sầm Sơn

Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn

Địa chỉ: Số 43 Đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02 373.826.666

Danh mục: