Sầm Sơn Star Hotel

Địa chỉ: 15B Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3501599 – 0373822266
Di động: 0916.941.968 – 0917.117.690 – 0965.351.969
Email: samsonstar.th@gmail.com
Danh mục: